04 juli Begaafde leerlingen primair- en voortgezet onderwijs 2023-2025

Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie -

(Hoog)begaafde leerlingen profiteren niet altijd genoeg van het bestaande onderwijsaanbod. Daarom worden samenwerkingsverbanden passend onderwijs (primair en voortgezet onderwijs) met subsidie gestimuleerd om deze leerlingen extra ondersteuning te geven.

Ga voor meer informatie naar de pagina van deze regeling.