15 augustus Onderwijscoalities af- en ombouw gesloten jeugdhulp

Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie -

Deze subsidieregeling is bedoeld om bij te dragen aan goed onderwijs en goede ondersteuning van jeugdigen die buiten hun eigen gezin verblijven in residentiële jeugdhulpinstellingen, inclusief kleinschalige woonvoorzieningen.

Ga voor meer informatie naar de pagina van deze regeling.