16 oktober Instroom schoolleiders po van buiten het onderwijs

Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie -

Er is een tekort aan schoolleiders in het primair onderwijs (po). Een goede schoolleider is belangrijk voor een goed schoolklimaat, voor ontwikkeling van de school, en voor goede docenten en leerlingen die kunnen leren en zichzelf kunnen ontwikkelen. Daarom kan een tekort aan schoolleiders negatieve gevolgen hebben voor de kwaliteit van het onderwijs. 

Zowel in het coalitieakkoord als in het onderwijsakkoord Samen voor het beste onderwijs staat de ambitie om het tekort aan schoolleiders van 12,9% in het po te verminderen. De subsidieregeling Instroom schoolleiders po van buiten het onderwijs is bedoeld om besturen in het po te stimuleren om schoolleiders van buiten het onderwijs te werven.

Bekijk voor meer informatie de pagina van deze regeling.