01 november (Ont)regelprojecten zorgaanbieders

Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie -

De subsidieregeling (Ont)regelprojecten zorgaanbieders stimuleert zorgaanbieders om in de eigen organisatie de administratieve last te verlagen. Het gaat om het verminderen van regeldruk die samenhangt met inkoop of verantwoording binnen zorg die geleverd wordt in het kader van de Zorgverzekeringswet.

Bekijk voor meer informatie de pagina van deze regeling.