15 november Specifieke uitkering Integraal Zorgakkoord

Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie -

Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven bieden voor iedereen die dat nodig heeft, moeten alle betrokken partijen nog beter gaan samenwerken. Het doel van deze regeling is dat de gemeenten activiteiten in een samenwerkingsregio uitvoeren dat behoort bij de ambities en doelen, zoals genoemd in het Integraal Zorgakkoord (IZA). Tot deze activiteiten behoren het opstellen van een regiobeeld, het opstellen van een regioplan en het opstellen van een mandaatstructuur.

De specifieke uitkering voor 2023 krijgt u vanzelf en hoeft u dus niet aan te vragen. Voor de jaren 2024 tot en met 2026 moet u de specifieke uitkering wél aanvragen.

Ga voor meer informatie naar de pagina van deze regeling.