COVID-19

De maatregelen die zijn getroffen vanwege het coronavirus hebben grote gevolgen voor DUS-I en voor onze klanten. Wij houden u op de hoogte van alle ontwikkelingen die van invloed zijn op uw subsidie(aanvraag).

Aanpassingen subsidieregelingen

In verband met de uitbraak worden de regels voor de verantwoording van een groot aantal subsidies aangepast. Deze wijzigingen hebben betrekking op twee punten, namelijk:

  • Uitstel voor het indienen van de verantwoording met maximaal 3 maanden.
  • Geen rapport van feitelijke bevindingen bij de verantwoording.

Voor elke subsidie worden deze wijzigingen specifiek uitgewerkt. Er kunnen ook aanvullende aanpassingen zijn. Bekijk daarom altijd de subsidiepagina. Zodra voor een subsidie de wijzigingen bekend zijn, worden die daar direct gepubliceerd.

E-mail in plaats van post

Wij corresponderen (tijdelijk) alleen per e-mail met onze klanten. Dit betekent dat wij brieven en beschikkingen als bijlage meesturen. Op deze manier kunnen wij het subsidieproces goed en accuraat laten verlopen.

De rechten die u ontleent aan het document uit de bijlage zijn gelijk aan een per post verstuurde brief of beschikking. Ook de verplichtingen blijven ongewijzigd.

Wilt u de brief of beschikking toch graag per post ontvangen? Laat dit dan weten als u de e-mail ontvangt. Beantwoord de e-mail met uw verzoek en vermeld in elk geval de naam van de subsidieregeling, de naam van uw organisatie en het kenmerk.

Subsidies en tegemoetkomingen