Resultaten 1e aanvraagronde Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs

De kabinetsmaatregelen in verband met de coronacrisis hebben een grote impact op de onderwijssector. Om leerlingen extra ondersteuning te bieden bij studievertraging en leer- en ontwikkelachterstanden, is het voor scholen en instellingen mogelijk subsidie aan te vragen.

De resultaten van de eerste aanvraagronde van de subsidieregeling ‘Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs’ zijn inmiddels bekend en in beeld gebracht door middel van infographics. Bekijk het totaaloverzicht of een visualisatie voor elk van de onderwijsvormen waarvoor subsidie is aangevraagd.