Nieuwe coronaregeling: Steun voor de klas

Op 16 november 2020 heeft het kabinet bekendgemaakt € 210 miljoen uit te trekken voor basisscholen, middelbare scholen en het mbo, zodat zij hulp kunnen regelen in deze coronatijd.

De subsidie kan worden gebruikt om extra personeel in te zetten (bijv. leraren of schoonmakers), ondersteuners te laten meehelpen en gastlessen mogelijk te maken. Scholen en mbo-instellingen hebben hierdoor vermoedelijk minder lesuitval en hoeven minder vaak de school of instelling te sluiten als gevolg van het coronavirus.

Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen regionaal samenwerken met andere scholen om een subsidieaanvraag in te dienen. Ze kunnen zich aansluiten bij bestaande regionale samenwerkingsverbanden. Bijvoorbeeld verbanden bedoelt voor het aanpakken van het personeelstekort. Mbo-instellingen hoeven niet via een regionaal samenwerkingsverband subsidie aan te vragen.

Over de invulling van de subsidieregeling is nog niet meer bekend. De regeling wordt op dit moment geschreven. Er is nog onduidelijk wanneer u de aanvraag kunt indienen, aan welke eisen deze moet voldoen en voor welke activiteiten subsidie wordt verstrekt. Zodra er meer informatie bekend is, zal die op deze website worden gepubliceerd.

Meer informatie over het besluit van het kabinet kunt u vinden op Rijksoverheid.nl.