Termijn aanvragen subsidie Leerlingendaling verplaatst

Onderwijsinstellingen hebben het ministerie van OCW gevraagd de indieningstermijn voor de subsidieaanvraag te verplaatsen. Minister Slob gaat akkoord met dit verzoek.

De oorsponkelijke termijn was kort dag en vanwege de coronacrisis blijkt het in veel regio’s moeilijk de samenwerking goed te verkennen. Dit terwijl het verkennen van de mogelijkheden voor regionale samenwerking een onzeker proces is, dat veel tijd en aandacht vraagt. De indieningstermijn van de plannen wordt daarom gewijzigd van 15 december 2020 t/m 31 januari 2021 naar 15 februari t/m 31 maart 2021.

Zie ook de publicatie van 14 december 2020 in de Staatscourant.