Nieuwe regeling tegen onnodig zittenblijven in het vo

Van 2015 tot en met 2020 kon het vo op grond van de regeling Lente- en Zomerscholen VO subsidie aanvragen voor het organiseren van een lente- of zomerschool. Ook van 2021 tot en met 2023 kan er subsidie worden aangevraagd om onnodig zittenblijven te voorkomen.

Een nieuwe subsidieregeling is hiervoor in voorbereiding. Het streven is deze regeling uiterlijk 1 maart 2021 te publiceren. Hierin wordt de focus verlegd van subsidiëring van lente- en zomerschoolprogramma’s naar duurzame en structurele interventies.

Het blijft wel mogelijk subsidie aan te vragen voor een zomerschool. Daarbij geldt als voorwaarde dat de aanvrager ook maatregelen treft om onnodig zittenblijven structureel te voorkomen. Houdt deze website in de gaten voor meer informatie.