Nieuwe aanvraagronde TASO en TVS

Om de verspreiding van het coronavirus te beperken, heeft het kabinet in 2020 en begin 2021 diverse maatregelen ingevoerd. Deze hebben in veel sectoren impact gehad, waaronder de amateursport. Er komt een vervolg op de tegemoetkomingen voor de financiële schade en huurlasten van amateursportorganisaties in het vierde kwartaal (1 oktober - 31 december) van 2020.

Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 II

De aanvraagperiode is van 19 februari tot en met 5 april 2021. Er is €29 miljoen beschikbaar gesteld voor deze tegemoetkoming. De regeling is voor amateursportorganisaties die ten minste 10% omzetverlies hebben gehad in het vierde kwartaal van 2020 ten opzichte van 2019.

De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de geleden financiële schade en bedraagt minimaal 1500 euro en maximaal 8.500 euro.

Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19

De aanvraagperiode is van 9 maart tot en met 3 mei 2021. Er is €30 miljoen beschikbaar gesteld voor deze tegemoetkoming. De hoogte van de tegemoetkoming voor een gemeente, sportbedrijf of particuliere verhuurder is afhankelijk van de omvang van de gederfde huurinkomsten en verschilt voor gebruiksgebonden of niet-gebruiksgebonden huur.

Gebruiksgebonden huur is de huur van een sportaccommodatie die verschuldigd is per uur of dagdeel dat de accommodatie wordt gebruikt.

Niet-gebruiksgebonden huur is de huur van een sportaccommodatie die periodiek verschuldigd is, of sportaccommodatie daadwerkelijk gebruikt wordt of niet.

Let op: De voorwaarden om in aanmerking te komen zijn niet hetzelfde als de eerste ronde. Wanneer meer informatie bekend is zullen wij dit op de webpagina van de betreffende regeling plaatsen.