Bijna 38 miljoen euro aangevraagd via 'Coronabanen in de zorg'

Sinds de uitbraak van COVID-19 staat door een verhoogde werklast de zorg onder druk. Het kabinet heeft daarom een budget van €80 miljoen beschikbaar gesteld om zorgorganisaties te ondersteunen met tijdelijke coronabanen. Werkgevers konden subsidie krijgen om mensen tijdelijk in te zetten in ondersteunende functies.

Er kon tot en met 31 maart 2021 subsidie worden aangevraagd voor ondersteunende functies. Dit heeft geleid tot 381 aanvragen met een totaalbedrag van bijna 38 miljoen euro. Vooral in verpleeghuizen en de thuiszorg bleek veel behoefte aan ondersteunende coronabanen, waarbij vooral subsidie werd aangevraagd voor ‘welzijnsassistenten’ en ‘ondersteuner zorgmedewerkers’.

Bekijk voor meer informatie de infographic, waarin alle relevante cijfers zijn opgenomen.