Nieuwe aanvraagronde IOP van start

Vanaf 15 april tot en met 2 mei 2021 kunnen scholen en instellingen subsidie aanvragen via de regeling Inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijs (IOP).

De subsidie is bedoeld om leerlingen en studenten extra ondersteuning te bieden vanwege leer- en ontwikkelachterstanden of studievertraging. Het gaat om achterstanden veroorzaakt door de coronacrisis. De regeling geldt voor basisonderwijs, speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, mbo en volwasseneneducatie.

Bekijk voor meer informatie de pagina van de regeling.