Verlenging regeling Extra Hulp voor de Klas

Om de gevolgen van de coronamaatregelen op te vangen is nogmaals 210 miljoen euro vrijgemaakt voor het po, vo en mbo. Dit extra geld maakt deel uit van het Nationaal Programma Onderwijs en is bedoeld voor het inzetten van (extra) personeel.

Tweede aanvraagperiode

Binnenkort wordt de verlenging van de regeling Extra Hulp voor de Klas gepubliceerd en kan men opnieuw een aanvraag doen. DUS-I zorgt voor een formulier voor een nieuwe aanvraag, gebaseerd op de oorspronkelijke aanvraag. Zo kunt u de duur van het project verlengen, de aanvraag bijstellen of de hoogte van het aan te vragen subsidiebedrag aanpassen. Het is daarom verstandig vast na te gaan of u de aanvraag wilt wijzigen in de tweede aanvraagperiode.

Ook biedt de tweede aanvraagronde po- en vo-scholen een nieuwe kans aan de regeling mee te doen. Scholen die nog niet bij een regio zijn aangesloten, kunnen voor de verlenging bij een bestaande regio aansluiten. Mbo-instellingen die in de eerste ronde geen aanvraag hebben ingediend, kunnen alsnog een aanvraag indienen voor de verlenging.

Om er voor te zorgen dat iedereen voor de zomervakantie duidelijkheid heeft over de hoogte van hun subsidie, zal ook deze aanvraagperiode relatief kort zijn. De wijze waarop een aanvraag kan worden gedaan wordt uiterlijk 1 mei 2021 bekendgemaakt.