Resultaten eerste aanvraagronde RIF 2021 bekend

De resultaten van de eerste aanvraagronde van het Regionaal Investeringsfonds 2021 zijn bekend. In totaal ontving DUS-I 12 subsidieaanvragen, waarvan er 10 zijn toegekend. Ondanks de coronacrisis toonden 130 partners uit het bedrijfsleven en de zorg hun betrokkenheid bij een van de 10 projecten.

De meerderheid van de deelnemers (6) richt zich met een samenwerkingsverband op meerdere opleidingsdomeinen, waarbij vooral ‘techniek en procesindustrie’ en ‘zorg en welzijn’ in trek zijn. De totale kosten van alle projecten komen neer op ruim € 29 miljoen, waarbij € 9,7 gefinancierd wordt door middel van subsidie vanuit DUS-I. Ruim € 19 komt tot stand met behulp van cofinanciering.

Met de RIF-regeling beoogt de overheid de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt te verbeteren. Dit gebeurt door samenwerking tussen scholen en bedrijfsleven te stimuleren met behulp van subsidie.

Bekijk voor meer informatie de infographic met alle relevante cijfers over de eerste aanvraagronde.