Meer gymles met de nieuwe subsidieregeling Impuls en Innovatie Bewegingsonderwijs

Bewegen is gezond. Voor volwassenen, maar ook zeker voor kinderen. Daarom zijn scholen uit het (speciaal) basisonderwijs vanaf 2023 verplicht om minstens 2 uur gymles per week te verzorgen. De nieuwe subsidieregeling Impuls en Innovatie Bewegingsonderwijs ondersteunt scholen hierbij. 

Basisschoolleerlingen in beweging op het schoolplein
Beeld: ©Ministerie van OCW / Paul Voorham

Aan de slag met een procesbegeleider

Met de subsidie kunt u een procesbegeleider aanstellen. Deze procesbegeleider ontwikkelt samen met de school innovatieve plannen voor meer gymlesuren of voor het stimuleren van extra beweging.

Subsidie aanvragen

De aanvraagperiode start op 1 september 2021 en eindigt op 30 september 2021. Let op: u kunt deze subsidie alleen aanvragen als bestuur van een school of instelling uit het (speciaal) basisonderwijs.