Op 1 augustus start de aanvraagronde voor IOP voorschoolse educatie

Vanwege de coronacrisis sloten kindercentra tijdelijk de deuren. Sommige kinderen met (een risico op) een onderwijsachterstand liepen hierdoor extra vertraging op. Met de subsidie Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s voorschoolse educatie kunnen kindercentra deze peuters extra begeleiding bieden. Vanaf 1 augustus kunt u deze subsidie weer aanvragen. 

Juf laat video zien aan kleuterklas
©Ministerie van OCW

Voor wie is deze subsidie bedoeld?

Kinderen van 2,5 tot 4 jaar met (een risico op) een onderwijsachterstand kunnen voorschoolse educatie volgen. Dit gaat bijvoorbeeld om kinderen met een achterstand op het gebied van taal. 

Deze subsidie is bedoeld voor kindercentra die een inhaal- en ondersteuningsprogramma willen organiseren als aanvulling op de voorschoolse educatie. U kunt de subsidie aanvragen als u een houder bent van een kindercentrum dat voorschoolse educatie aanbiedt. 

Subsidie aanvragen

De aanvraagperiode loopt van 1 augustus tot en met 10 september 2021. Vergeet niet om eerst goed de voorwaarden door te nemen.