Voorkom te vroege selectie met de nieuwe subsidieregeling Heterogene brugklassen

Binnenkort kunnen middelbare scholen de subsidie Heterogene brugklassen aanvragen. Deze subsidie stimuleert scholen om hun brugklassen zo in te richten dat leerlingen met verschillende basisschooladviezen bij elkaar in de klas zitten. Op 30 september 2021 wordt de subsidieregeling gepubliceerd.

Kinderen zitten in de klas achter hun laptop.
©Ministerie van OCW

Waarom subsidie voor heterogene brugklassen?

Vanwege de coronacrisis is kansenongelijkheid in het onderwijs toegenomen. Met de subsidie Heterogene brugklassen kunnen middelbare scholen ervoor zorgen dat het definitieve selectiemoment pas op zijn vroegst na het eerste leerjaar plaatsvindt. Zo kunnen leerlingen hun eventuele achterstand inhalen en wordt te vroege selectie voorkomen.

Subsidie aanvragen

Op 1 oktober vindt u op onze website het aanvraagformulier voor deze subsidie (onder voorbehoud van de publicatie van de regeling in Staatscourant). Vanaf dan kunt u een aanvraag indienen tot en met 12 november 2021.

Houd onze website in de gaten voor meer informatie.