DUS-I verbetert klanttevredenheid SPUK-regeling

Voor het tweede jaar op rij is er in opdracht van het ministerie van VWS een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd voor de regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK).

In 2020 gaven de aanvragers gemiddeld een 6,2 voor de uitvoering van de regeling. DUS-I heeft de verbeterpunten in 2021 opgepakt met als gevolg dat de klanttevredenheid is gestegen naar een 6,8.

SPUK Sport - Voetballende kinderen
Beeld: Omar Ram

De hogere beoordeling is onder meer tot stand gekomen door een verbeterde communicatie naar de aanvragers, een duidelijker aanvraagproces en een snellere afhandeltijd.

Toch is er nog ruimte voor verbetering. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat aankondigingsberichten eerder verstuurd kunnen worden, het niet altijd helder is welke posten in aanmerking komen en dat het indienen van een aanvraag veel tijd kost. Met deze aandachtspunten gaat DUS-I de komende tijd aan de slag.