Resultaten tweede aanvraagronde RIF 2021 bekend

De resultaten van de tweede aanvraagronde van het Regionaal Investeringsfonds 2021 zijn bekend. In totaal ontving DUS-I 13 subsidieaanvragen, waarvan er 10 zijn toegekend. Ondanks de coronacrisis toonden 159 partners uit het bedrijfsleven en de zorg hun betrokkenheid bij een van de 10 projecten.

‘Veiligheid en sport’ en ‘afbouw, hout en onderhoud’ in trek

De meerderheid van de deelnemers (6) richt zich met een samenwerkingsverband op meerdere opleidingsdomeinen, waarbij vooral ‘veiligheid en sport’ en ‘afbouw, hout en onderhoud’ in trek zijn. De totale kosten van alle projecten komen neer op ruim €33 miljoen, waarbij €11,7 miljoen gefinancierd wordt door middel van subsidie vanuit DUS-I. Ruim €21,4 miljoen komt tot stand met behulp van cofinanciering.

Samenwerking tussen scholen en bedrijfsleven

Met de RIF-regeling beoogt de overheid de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt te verbeteren. Dit gebeurt door samenwerking tussen scholen en bedrijfsleven te stimuleren met behulp van subsidie.

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie de infographic met alle relevante cijfers.