Aanvraagronde Nazorg mbo 2022/2023 start 10 november

Vanaf woensdag 10 november kunt u de subsidie Nazorg mbo 2022/2023 aanvragen. Deze subsidie helpt mbo-instellingen gediplomeerde schoolverlaters tot 27 jaar te ondersteunen bij het vinden van werk of een vervolgopleiding. De regeling is het vervolg op Extra begeleiding en nazorg mbo.

Docent en student zitten lachend achter een bureau met laptop, pennen en papier.
Beeld: Jason Goodman

Waarom is nazorg nodig?

Door de coronacrisis is het voor jongeren lastiger om een baan te vinden. Met name voor jongeren die vóór de coronacrisis ook al een moeilijke start op de arbeidsmarkt hadden. De nazorg is bedoeld om deze jongeren te ondersteunen, zodat ze uiteindelijk duurzaam aan het werk kunnen.

Subsidie aanvragen

De aanvraagperiode loopt van 10 november 2021 tot en met 24 december 2021. Als het budget hierna nog niet op is, kunt u ook subsidie aanvragen van 15 maart 2022 tot en met 26 april 2022.