Nieuwe aanvraagronde subsidie aanpak lerarentekort

Schoolbesturen en lerarenopleidingen kunnen subsidie aanvragen om het lerarentekort aan te pakken in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Het tekort aan onderwijspersoneel is een groeiend probleem. De arbeidsmarkt voor onderwijs wordt sterk regionaal bepaald. In de regio liggen de meeste kansen om te komen tot oplossingen. De subsidieregeling Regionale aanpak personeelstekort onderwijs heeft als doel om partijen in de regio te ondersteunen het personeelstekort gezamenlijk aan te pakken.

U kunt tot en met 29 mei 2022 subsidie aanvragen via onze website. Meer informatie vindt u op de subsidiepagina.