Vanaf 25 april nieuwe aanvraagrondes TASO en TVS voor amateursport

Van 25 april tot en met 30 mei 2022 lopen nieuwe aanvraagrondes voor de TASO- en TVS-regelingen. Amateursportorganisaties kunnen dan een tegemoetkoming aanvragen over de periode 1 november 2021 tot en met 31 januari 2022.

Voor deze periode kan met de TVS-regeling de volledige huur (100%) worden kwijtgescholden, óók met terugwerkende kracht. Voor de kwijtgescholden huur kunt u dan de tegemoetkoming aanvragen.

Ga voor meer informatie naar: