Extra financiering voor gegevensuitwisseling geboortezorg

Het ministerie van VWS stelt extra financiering beschikbaar voor digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Dit betekent dat het landelijk programma VIPP Babyconnect en de regionale partnerschappen door kunnen gaan met de implementatie van ICT-standaarden om makkelijker gegevens met elkaar uit te wisselen.

Om deze extra financiering mogelijk te maken is de beleidsregel VIPP Babyconnect aangepast. U kunt een herziening van uw subsidieverlening aanvragen van 1 juli 2022 tot en met 30 september 2022 via het Subsidieplatform van DUS-I. VSV's die nog niet deelnemen aan VIPP Babyconnect kunnen tot 31 maart 2023 aansluiten bij een van de bestaande regionale partnerschappen.

Meer informatie over de aanvraag van een herziening vindt u op de pagina van deze regeling. Het programmabureau Babyconnect kan u eventueel ondersteunen. Ook kunt u bij vragen een e-mail sturen naar babyconnect@minvws.nl.