Nieuwe subsidie School en omgeving voor het aanbieden van een 'Rijke schooldag'

De nieuwe subsidieregeling School en omgeving heeft als doel leerlingen te helpen zichzelf te ontplooien, ongeacht hun thuissituatie of omgeving. Daarnaast helpt het hen vaardigheden ontwikkelen voor meer kansengelijkheid in het onderwijs en een gelijkwaardige deelname aan de maatschappij.

Schoolbesturen kunnen subsidie aanvragen als zij vestigingen hebben die tot de doelgroep behoren. De subsidie stimuleert scholen een samenwerking met lokale partijen te organiseren (een coalitie) of deze samenwerking uit te breiden. Binnen deze coalitie werken zij samen aan het programma 'Rijke schooldag', een lokaal programma met activiteiten buiten de normale onderwijstijd.

De subsidie kan aangevraagd worden van 22 augustus tot en met 30 september 2022.