Nieuwe subsidieregeling om basisvaardigheden in funderend onderwijs te verbeteren

Te veel leerlingen verlaten het funderend onderwijs zonder goede beheersing van de basisvaardigheden, zoals taal, rekenen, digitale geletterdheid en burgerschap. De nieuwe subsidieregeling Verbetering basisvaardigheden ondersteunt scholen deze vaardigheden bij hun leerlingen te verbeteren.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Rijksoverheid

Scholen kunnen aanspraak maken op een basissubsidie én een aanvullende subsidie in combinatie met ondersteuning van een basisteam.

De regeling is bedoeld voor de periode van 1 september 2022 tot en met 31 januari 2024. U kunt van 16 augustus 9.00 uur tot en met 23 september middernacht (Nederlandse tijd) subsidie aanvragen. Ga voor meer informatie naar de pagina van deze regeling.

Lees ook de persoonlijke toelichting van de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs over de achtergrond van deze regeling.