Resultaten realisatie Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs

De resultaten van de subsidieregeling Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s 2020-2021 zijn bekend. In totaal ontving DUS-I 7.982 aanvragen verdeeld over 5 tijdvakken.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Rijksoverheid / Arenda Oomen Fotografie

De regeling bood onderwijsinstellingen de mogelijkheid om extra begeleiding aan te bieden aan leerlingen en studenten met een leerachterstand of studievertraging. Het gaat om achterstanden vanwege de coronacrisis. Scholen en instellingen gebruiken deze subsidie bijvoorbeeld voor extra onderwijsuren, lesactiviteiten in de vakanties en weekenden, of aanvullende hulp bij het vinden van een stageplek.

In de 5 tijdvakken hebben 543.511 leerlingen en studenten deelgenomen aan één of meer programma’s. De meeste programma’s werden aangeboden als verlengde schooldag, zowel binnen als buiten het reguliere lesrooster.

Bekijk voor meer informatie de infographic (download als pdf) met alle relevante cijfers. Meer informatie over de regeling vindt u op de subsidiepagina.