Resultaten tweede aanvraagronde Regionaal Investeringsfonds mbo 2022

De resultaten van de tweede aanvraagronde van het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) 2022 zijn bekend. In totaal ontving DUS-I 18 subsidieaanvragen, waarvan er 8 zijn toegekend. Deze ronde tonen 123 partners uit het bedrijfsleven en de zorg hun betrokkenheid bij een van de 8 projecten.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Sterk beroepsonderwijs

‘Bouw’ en ‘Groen’ in trek

De meerderheid van de deelnemers richt zich met een samenwerkingsverband op meerdere opleidingsdomeinen, waarbij naast Bouw en infra en Afbouw, hout en onderhoud de domeinen Groen, Zorg en welzijn en Voedsel, natuur en leefomgeving opvallen.

De totale kosten van alle projecten komen neer op ruim € 32,2 miljoen, waarbij € 10,5 miljoen gefinancierd wordt met subsidie vanuit DUS-I. Ruim € 21,6 miljoen komt tot stand met behulp van cofinanciering.

Samenwerking tussen scholen en bedrijfsleven

Met de RIF-regeling beoogt de overheid de aansluiting tussen het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt te verbeteren. Dit gebeurt door samenwerking tussen scholen en bedrijfsleven te stimuleren met behulp van subsidie.

In 2023 kunt u voor het laatst subsidie aanvragen via de huidige regeling. Er zijn nog 2 aanvraagrondes, de eerstvolgende loopt van 1 tot en met 31 januari 2023.

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie de infographic (download als pdf) en de samenvatting met alle relevante informatie.