Resultaten derde aanvraagronde Heterogene brugklassen

De resultaten van de derde aanvraagronde van de subsidieregeling Heterogene brugklassen zijn bekend. In deze ronde in het najaar van 2022 ontving DUS-I 45 aanvragen, waarvan er 38 zijn toegekend.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Ministerie van OCW

Verspreid over drie rondes ontving DUS-I 736 aanvragen, waarvan er 689 zijn toegekend. In totaal kende DUS-I een subsidiebedrag toe van bijna €69 miljoen. De belangrijkste cijfers en de toegekende aanvragen per ronde vindt u op de resultatenpagina.

De regeling stimuleert middelbare scholen hun brugklassen zo in te richten, dat leerlingen met verschillende basisschooladviezen bij elkaar in de klas zitten. Op die manier krijgen leerlingen in de eerste leerjaren van de middelbare school meer tijd om op het voor hen beste passende niveau te komen.

Scholen konden per vestiging een vast bedrag van €100.000 aanvragen. De meeste scholen zetten de subsidie in voor de doorontwikkeling en verbetering van een of meerdere heterogene brugklassen.