Vaststellen regeling TVS 4e periode mogelijk vanaf 14 februari

De vaststellingsronde van de regeling Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties (TVS) voor de vierde periode gaat beginnen. Op 14 februari sturen wij alle organisaties, die een tegemoetkoming hebben ontvangen van meer dan €100.000, een e-mail met een link naar het verantwoordingsformulier.

Vergroot afbeelding
Beeld: Omar Ram

U gebruikt het formulier om de gevraagde gegevens voor de vaststelling aan te leveren. Daarvoor heeft u 4 weken de tijd. De steekproefsgewijze controle van de TVS-aanvragen tot €100.000 zal op een later moment in 2023 volgen.