Nieuwe aanvraagronde Vrijroosteren leraren

Twintig schoolbesturen kunnen vanaf 15 februari subsidie aanvragen via de regeling Vrijroosteren leraren. Het gaat om scholen uit het primair of voortgezet onderwijs met een bovengemiddelde ‘schoolweging achterstandsleerlingen’.

Met de subsidie kunnen deze scholen leraren in de schooljaren 2023/2024 en 2024/2025 gedeeltelijk vrijroosteren om leerlingen in kwetsbare situaties intensief te begeleiden en om deel te nemen aan coachingsactiviteiten. Daarnaast kunnen scholen de subsidie gebruiken voor ontwikkelactiviteiten door leraren en activiteiten gericht op onderwijsontwikkeling en innovatie voor achterstandsleerlingen.

Een bevoegd gezag kan maximaal €292.000 aanvragen voor de twee schooljaren 2023/2024 en 2024/2025 samen. U kunt subsidie aanvragen van 15 februari tot en met 31 maart 2023.

Heeft u via deze regeling al eerder subsidie ontvangen? Dan kunt u geen subsidie meer aanvragen.

Meer weten? Ga naar de pagina van deze regeling.