Laatste aanvraagronde Voorkomen onnodig zittenblijven start op 8 maart

Op 8 maart 2023 start de laatste aanvraagronde voor de regeling Voorkomen onnodig zittenblijven.

Jaarlijks blijft gemiddeld zo’n 5 à 6 procent van de leerlingen in het voortgezet onderwijs zitten. Maar zittenblijven is niet voor alle leerlingen de meest wenselijke optie. Deze regeling heeft als doel om het voorkomen van onnodig zittenblijven in de cultuur, het beleid en de praktijk van scholen structureel te verankeren. Er kan subsidie worden aangevraagd voor zomerscholen en andere programma’s, maar alleen als er daarnaast structurele maatregelen worden getroffen.

U kunt deze subsidie voor de laatste keer aanvragen van 8 maart tot en met 30 april 2023. Het maximum subsidiebedrag per vestiging is €25.000. U kunt geen subsidie aanvragen als u voor deze regeling al eerder subsidie heeft ontvangen. Ook kunt u geen subsidie aanvragen als de activiteiten uitsluitend gericht zijn op leerlingen die dit jaar een eindexamen doen.

Alle informatie vindt u op de pagina van deze regeling.