Gespecialiseerde cliëntondersteuning

Gespecialiseerde cliëntondersteuning (GCO) verhoogt de kwaliteit van leven van cliënten en hun naasten. Dit hebben verschillende pilots aangetoond. Daarom is er voor 1 organisatie de komende 5 jaar €81 miljoen subsidie beschikbaar om cliënten en naasten deze ondersteuning te bieden.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Ministerie van VWS

De subsidie is bedoeld voor gespecialiseerde cliëntondersteuning aan cliënten – en hun naasten – met complexe problematiek voor de volgende doelgroepen: mensen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen, mensen met autisme, mensen met grote problemen als gevolg van niet-aangeboren hersenletsel, mensen met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblematiek. En aan naasten van mensen met beperkingen en complexe problematiek met een eigen behoefte aan gespecialiseerde cliëntondersteuning.

Ook is de subsidie bedoeld om een verbetercyclus op te zetten om de geleerde lessen uit de praktijk te delen met de betrokken partijen.

VWS organiseert op woensdag 22 maart van 11.00 tot 13.00 uur een informatiebijeenkomst. Deze zal plaatsvinden op het ministerie van VWS in Den Haag.

U kunt zich inschrijven voor deze bijeenkomst op de pagina van deze regeling. Hier vindt u ook alle informatie over deze subsidie.