Resultaten eerste aanvraagronde RIF 2023 bekend

De resultaten van de eerste aanvraagronde van het Regionaal Investeringsfonds 2023 zijn bekend. In totaal ontving DUS-I 12 subsidieaanvragen, waarvan er 10 zijn toegekend. Deze ronde zijn 219 partners uit het bedrijfsleven en de zorg betrokken bij een van de 10 projecten.

‘Zorg en Welzijn’ en ‘Techniek en procesindustrie’ in trek

De helft van de deelnemers (5) richt zich met een samenwerkingsverband op meerdere opleidingsdomeinen. Daarbij zijn vooral ‘Zorg en Welzijn’ en ‘Techniek en procesindustrie’ in trek. De totale kosten van alle projecten komen neer op ruim €28,6 miljoen, waarbij €9,5 miljoen gefinancierd wordt door middel van subsidie vanuit DUS-I. Ruim €21,4 miljoen komt tot stand met behulp van cofinanciering.

Samenwerking tussen scholen en bedrijfsleven

Met de RIF-regeling beoogt de overheid de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt te verbeteren. Dit gebeurt door samenwerking tussen scholen en het bedrijfsleven te stimuleren met behulp van subsidie.