Nieuwe subsidieregeling voor praktijkgerichte havo

Vanaf 22 mei 2023 kunnen scholen subsidie aanvragen om vanaf het schooljaar 2023/2024 een praktijkgericht examenprogramma voor het havo te ontwikkelen en uit te voeren.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Rijksoverheid

Om de overgang naar het hoger beroepsonderwijs te versoepelen is het van belang dat elke havoleerling op termijn een praktijkgericht havo-programma kan volgen. Er zijn echter nog geen formeel erkende praktijkgerichte examenprogramma’s in het havo. De subsidieregeling Praktijkgerichte havo voorziet in deze behoefte door scholen de mogelijkheid te bieden één of meerdere praktijkgerichte examenprogramma’s op te starten en door te ontwikkelen.

In een praktijkgericht programma voeren leerlingen praktische en realistische opdrachten uit binnen en buiten de school. De subsidie is bedoeld voor scholen of vavo-instellingen die willen deelnemen aan het doorontwikkeltraject naar het praktijkgerichte havo en/of aan de pilot Praktijkroute havo-Educatie.

De subsidie bestaat uit een eenmalig bedrag van €100.000 per vestiging. In 2023 is een budget van €8,1 miljoen beschikbaar. In de eerste aanvraagronde kunt u subsidie aanvragen van 22 mei tot en met 21 juli 2023.

Ga voor meer informatie naar de pagina van deze regeling.