Start aanvraagperiode subsidieregeling Vaccinatie stageplaatsen zorg (hepatitis B)

Tot en met 8 juni 2023 kunnen opleidingsinstellingen, die zorgopleidingen verzorgen, subsidie aanvragen voor het vaccineren van studenten tegen hepatitis B.

Vergroot afbeelding Vaccinatie
Beeld: ©Mufid Majnun / Mufid Majnun

Studenten aan zorgopleidingen moeten tijdens stages gevaccineerd zijn tegen hepatitis B. Werkgevers kunnen bij stagiairs vaak niet aan deze verplichting voldoen. Dit komt door de relatief korte stageperiode, in combinatie met de relatief lange vaccinatieperiode (7 maanden).

Met deze regeling kunnen onderwijsinstellingen al bij de start van de opleiding studenten van de leerwegen BOL en hbo-deeltijd/voltijd (laten) vaccineren. Bij studenten met de leerwegen BBL en hbo-duaal is het vaccinatietraject de verantwoordelijkheid van de werkgever.

In week 17 hebben we de vooraf ingevulde aanvraagformulieren naar de betreffende instellingen verstuurd. Hierin hebben we verzocht deze te controleren en uiterlijk 8 juni 2023 aan ons terug te sturen.