Nieuwe subsidieregeling Ontwikkelkracht voor leraren en schoolleiders

Vanaf 1 juni 2023 kunnen scholen subsidie aanvragen via de nieuwe subsidieregeling Ontwikkelkracht. Deze regeling is bedoeld voor leraren en schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs die de ontwikkeling van hun leerlingen en hun eigen vakmanschap willen versterken.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Onderwijsinspectie

De subsidie bestaat uit een tegemoetkoming waarmee scholen mensen en tijd kunnen vrijmaken voor deelname aan activiteiten om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Voor het schooljaar 2023/2024 is een budget beschikbaar van €2 miljoen. Dit eerste jaar is een pilot. In de schooljaren erna komt in totaal €50 miljoen beschikbaar.

Het bevoegd gezag kan subsidie aanvragen van 1 juni tot en met 31 augustus 2023. U kunt de subsidie pas aanvragen als u een gesprek hebt gevoerd met het programmabureau. Voor sommige activiteiten is het verplicht om ook een gesprek te voeren met de organisaties die de activiteiten begeleiden of uitvoeren.

Ga voor meer informatie naar de pagina van de regeling. Daar leest u ook voor welke activiteiten u subsidie kunt aanvragen en wat de voorwaarden zijn.