Subsidie voor onderwijs en ondersteuning jongeren tijdens af- en ombouw gesloten jeugdhulp

Samenwerkingsverbanden in het voortgezet onderwijs kunnen subsidie aanvragen om scholen te ondersteunen bij het bieden en organiseren van goed onderwijs en goede ondersteuning van jongeren in residentiële jeugdhulpinstellingen, inclusief kleinschalige woonvoorzieningen.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap / Ruben Jorksveld

Deze nieuwe subsidieregeling heeft twee doelen. Ten eerste is het streven om het onderwijs en de ondersteuning voor jongeren die tijdelijk verblijven in gesloten of open jeugdhulpinstellingen of kleinschalige (woon)voorzieningen in de periode 2023-2024 verder te ontwikkelen en te organiseren. Het tweede doel is om het onderwijs voor te bereiden op, en te laten aansluiten bij de af- en ombouw van de gesloten jeugdhulp.

Met de subsidie wordt gestreefd naar het vergroten van expertise en kennis bij scholen en samenwerkingsverbanden. Ook wordt de samenwerking en afstemming tussen alle betrokken partijen uit het onderwijs en de jeugdhulp gestimuleerd om ook in de toekomst goed onderwijs te kunnen bieden aan deze kleine, maar zeer kwetsbare groep jongeren.

Het subsidiebedrag per leerling is maximaal €25,55. Voor deze regeling is in 2023 en 2024 in totaal €12 miljoen beschikbaar. Samenwerkingsverbanden kunnen tot en met 2 oktober 2023 namens een coalitie subsidie aanvragen.

Ga voor meer informatie naar de pagina van deze regeling.