Nieuwe aanvraagronde subsidieregeling Nazorg mbo

De subsidieregeling Nazorg mbo 2022/2024 wordt met een jaar verlengd. Scholen kunnen vanaf 16 november 2023 subsidie aanvragen voor nazorg in studiejaar 2024/2025. Het doel van deze subsidie is mbo-instellingen in staat te stellen nazorg te bieden na diplomering. Zo kunnen zij gediplomeerden met een moeilijke start op de arbeidsmarkt helpen bij de overstap naar werk of een vervolgopleiding. Voor deze aanvraagronde is er weer €10,5 miljoen beschikbaar gesteld.

Vergroot afbeelding
Beeld: Jason Goodman

Aanvragen tot en met 22 december

De verlenging van de subsidieregeling is woensdag 15 november gepubliceerd. Een aanvraag indienen kan vanaf donderdag 16 november tot en met vrijdag 22 december 2023.

Er is in dit aanvraagtijdvak een budget beschikbaar voor elke instelling. Is er na 22 december nog geld over? Dan is er begin 2024 nog een extra aanvraagtijdvak. Dit tijdvak blijft open zolang er budget is. Om de administratieve lasten beperkt te houden, zijn de subsidievoorwaarden grotendeels ongewijzigd gebleven.