Aanvraagronde specifieke uitkering domeinoverstijgend samenwerken

Tot en met 15 januari 2024 kunnen gemeenten weer een specifieke uitkering aanvragen voor domeinoverstijgend samenwerken. Gemeenten kunnen een aanvraag doen voor een experiment met of zonder begeleiding van een centraal persoon.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Belastingdienst

Domeinoverstijgend samenwerken tussen gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren leidt naar verwachting tot betere zorg thuis, waardoor zorg in verpleeghuizen en andere zorginstellingen kan worden uitgesteld of voorkomen. Dit vermindert de vraag naar zorg die valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). De Specifieke uitkering domeinoverstijgend samenwerken (SPUK DOS) ondersteunt het beleid van langer thuis wonen en het beperken van Wlz-instroom.

In 2024 is voor de gemeenten €26,7 miljoen beschikbaar. Is er na de eerste aanvraagronde nog budget over? Dan vindt een tweede ronde plaats van 18 maart tot en met 14 april 2024.

Ga voor meer informatie naar de pagina van deze regeling.