Nieuwe subsidieregeling voor soepele overgang basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Vanaf 14 februari kunnen scholen subsidie aanvragen via de nieuwe regeling Verbinding po-vo. Het doel van deze regeling is om de samenwerking tussen scholen te bevorderen, om zo leerlingen te ondersteunen bij de overgang van het primair onderwijs (po) naar het voortgezet onderwijs (vo).

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap / Ruben Jorksveld

Scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs kunnen deze subsidie aanvragen. Het bevoegd gezag van een van de scholen treedt op als penvoerder namens een coalitie van scholen die subsidie willen aanvragen. De penvoerder vraagt de subsidie voor deze scholen aan.

De subsidie is bedoeld voor een periode van 3 jaar. In het eerste jaar schrijft de coalitie een verbindingsplan. Daarin staat hoe de scholen de overgang van leerlingen in het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs willen versoepelen. Bijvoorbeeld door groep 8-leerlingen kennis te laten maken met de vaardigheden die ze nodig hebben voor het lesaanbod op het voortgezet onderwijs. In het tweede en derde jaar voert de coalitie de activiteiten in het verbindingsplan uit.

De subsidie bestaat uit een bedrag van €60.000 per school in een coalitie, plus een bedrag voor het aantal groep 8-leerlingen in het huidige schooljaar. U kunt subsidie aanvragen van 14 februari tot en met 13 maart 2024.

Ga voor meer informatie naar de pagina Verbinding po-vo.