Nieuwe subsidieregeling voor digitaal afstandsonderwijs

Vanaf 20 augustus 2024 kunnen coalities in het primair en voortgezet onderwijs subsidie aanvragen voor digitaal afstandsonderwijs aan kinderen en jongeren die vanwege hun gezondheid tijdelijk niet fysiek naar school kunnen.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Rijksoverheid / Phil Nijhuis

De subsidieregeling Digitale school 2024 stimuleert het ontstaan van een landelijk dekkend netwerk van scholen die gespecialiseerd zijn in digitaal afstandsonderwijs. Dit soort onderwijs is bedoeld voor thuiszittende leerlingen tussen de 5 en 18 jaar die door lichamelijke of psychische oorzaken niet naar school gaan. Het gaat om bestaande scholen die naast hun gebruikelijke onderwijsaanbod digitaal afstandsonderwijs op maat bieden aan een specifieke doelgroep in een bepaalde regio. Dit noemen we ‘digitale schoolvoorzieningen’.

U kunt subsidie aanvragen om een digitale schoolvoorziening op te zetten of uit te breiden. Iedere coalitie krijgt een vast bedrag van €1.470.000. Er is subsidie beschikbaar voor 16 coalities. U kunt subsidie aanvragen van 20 augustus 2024 om 9.00 uur tot en met 20 september 2024 om 15.00 uur.

Alle informatie staat op de pagina Digitale school 2024.