01 januari Subsidie aanvragen VIPP 1 - Ziekenhuizen

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-

VIPP 1 is het Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional voor ziekenhuizen. Zij kunnen in de periode 2017-2019 in aanmerking komen voor subsidie om de patiënt digitaal en gestandaardiseerd toegang te geven tot de eigen medische gegevens. Zij moeten hiervoor de nulmeting hebben uitgevoerd.

U kunt subsidie aanvragen via de regeling VIPP 1 - Ziekenhuizen vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019.
Lees meer over de regeling en de voorwaarden op de subsidiepagina.