01 januari Subsidie aanvragen Onderwijsassistenten naar opleiding tot leraar

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-

Het lerarentekort is een urgent probleem in het primair onderwijs (po). Ramingen laten zien dat, bij gelijkblijvende omstandigheden, het tekort in 2022 kan oplopen tot 4.100 fte en in 2027 tot 11.000 fte.

U kunt subsidie aanvragen via de regeling Onderwijsassistenten naar opleiding tot leraar tot en met 15 oktober 2019.
Lees meer over de regeling en de voorwaarden op de subsidiepagina.