01 januari Subsidie aanvragen Opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant

Activiteitendata
-

Deze subsidie is bedoeld om de buitenschoolse kosten van de opleidingen tot advanced nurse practioner en tot physician assistant te bekostigen.

U kunt subsidie aanvragen via de regeling Opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant tot 1 november 2019.
Lees meer over de regeling en de voorwaarden op de subsidiepagina.