01 januari Subsidie aanvragen Regionale aanpak lerarentekort

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-

Het lerarentekort in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs is een groeiend probleem. De arbeidsmarkt voor onderwijs wordt sterk regionaal bepaald. In de regio liggen de meeste kansen om te komen tot een oplossing. Deze subsidieregeling heeft als doel om partijen in de regio te ondersteunen om het lerarentekort gezamenlijk aan te pakken.

U kunt subsidie aanvragen via de regeling Regionale aanpak lerarentekort tot en met 31 augustus 2019.
Lees meer over de regeling en de voorwaarden op de subsidiepagina.