01 januari Subsidie aanvragen Subsidieregeling publieke gezondheid

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-

Deze subsidie is bedoeld voor organisaties die activiteiten uitvoeren voor de publieke gezondheid. Zij hebben hier een vergunning voor gekregen op grond van de Wet op het bevolkingsonderzoek (Wbo).

U kunt subsidie aanvragen via de Subsidieregeling publieke gezondheid tot 1 oktober 2019. Alleen screeningorganisaties kunnen tot deze datum een aanvraag doen. De SNPG vraagt voor 1 februari van elk jaar subsidie aan.
Lees meer over de regeling en de voorwaarden op de subsidiepagina.