01 augustus Subsidie aanvragen Tegemoetkoming Q-koortspatiënten

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum -

Van 2007 tot en met 2010 was er in Nederland een uitzonderlijke Q-koortsuitbraak. De overheid heeft maatregelen genomen om de uitbraak onder controle te krijgen en de negatieve gevolgen voor de burgers zoveel mogelijk te beperken. Toch heeft de Q-koortsuitbraak grote gevolgen gehad. Mensen zijn overleden aan Q-koorts of ernstig ziek geworden. De impact op hun leven en dat van hun naasten is groot.

Daarom heeft het kabinet besloten met een tegemoetkoming te komen. Het is een gebaar voor de erkenning voor Q-koortspatiënten met de diagnose chronische Q-koorts, Q-koorts­vermoeidheids­syndroom (QVS) of een QVS gelijkend ziektebeeld. Ook de nabestaanden van overleden chronische Q-koortspatiënten komen in aanmerking voor een tegemoetkoming.

U kunt subsidie aanvragen via de regeling  Tegemoetkoming Q-koortspatiënten vanaf 1 augustus 2019 tot en met 1 januari 2021. Lees meer over de regeling en de voorwaarden op de subsidiepagina.