16 oktober Subsidie aanvragen Onderwijsassistenten naar opleiding tot leraar

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum -

Het lerarentekort is een urgent probleem in het primair onderwijs (po). Ramingen laten zien dat, bij gelijkblijvende omstandigheden, het tekort in 2022 kan oplopen tot 4.100 fte en in 2027 tot 11.000 fte.

De subsidieregeling heeft als doel om het lerarentekort te verminderen door te bevorderen dat meer onderwijsassistenten de opleiding tot leraar gaan doen. Vanaf 16 oktober 2019 tot en met 15 oktober 2020 kunt u subsidie aanvragen voor het jaar 2020.

Lees meer over de regeling en de voorwaarden op de subsidiepagina.