14 november Subsidie aanvragen Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
-

Mede als gevolg van vergrijzing en het toenemend gebruik van technologie wordt de zorg steeds complexer. Daarom is het nodig dat de kennis en vaardigheden van medewerkers actueel zijn. Dit vraagt om een continue investering in permanent ontwikkelen. De Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg ondersteunt zorginstellingen hierbij.

Zorginstellingen die zorg leveren op basis van de Zorgverzekeringswet (Zvw), kunnen in aanmerking komen voor subsidie om hun medewerkers op te leiden. Instellingen die alleen geneeskundige, geestelijke gezondheidszorg leveren zijn uitgesloten van deze subsidie.

U kunt subsidie aanvragen via de regeling Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg vanaf 14 november 2019 tot 19 december 2019 om 12:00 uur. Lees meer over de regeling en de voorwaarden op de subsidiepagina.